Majątek i finansowanie

 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, koszty działalności Inspekcji i wykonywania jej zadań pokrywane są z budżetu państwa. Dysponentami środków budżetowych są:

 • minister właściwy ds. rolnictwa, jako dysponent I stopnia - główny w stosunku do Głównego Inspektoratu Weterynarii.
 • Główny Lekarz Weterynarii:
  • jako dysponent II stopnia w stosunku do granicznych lekarzy weterynarii,
  • jako dysponent III stopnia w stosunku do środków finansowych, jakie otrzymuje na realizację zadań oraz funkcjonowanie Głównego Inspektoratu Weterynarii;
 • Graniczni lekarze weterynarii jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na realizację zadań oraz funkcjonowanie granicznych inspektoratów weterynarii.
 • Wojewodowie, jako dysponenci I stopnia - główni w stosunku do wojewódzkich lekarzy weterynarii;
 • wojewódzcy lekarze weterynarii:
  • jako dysponenci II stopnia w stosunku do powiatowych lekarzy weterynarii,
  • jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na realizację zadań oraz funkcjonowanie wojewódzkich inspektoratów weterynarii;
 • powiatowi lekarze weterynarii jako dysponenci III stopnia w stosunku do środków finansowych jakie otrzymują na realizację zadań oraz funkcjonowanie powiatowych inspektoratów weterynarii.

Wszystkie inspektoraty weterynarii, a więc Główny Inspektorat Weterynarii, graniczne, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, są państwowymi jednostkami budżetowymi i posiadają samodzielność finansową – otrzymują środki budżetowe od dysponentów wyższego stopnia i samodzielnie je wydatkują.

Klasyfikacja budżetowa źródeł finansowania zadań i funkcjonowania jednostek organizacyjnych IW:

część 32 – Rolnictwo, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

rozdział 01021 – Główny Inspektorat Weterynarii,

rozdział 01035 – graniczne inspektoraty weterynarii,

część 85 – Budżety wojewodów, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

rozdział 01033 – wojewódzkie inspektoraty weterynarii,

rozdział 01034 – powiatowe inspektoraty weterynarii,

rozdział 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego,

część 83 – rezerwy celowe, dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe:

rezerwa celowa poz. 12 - na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, ze. zm.), Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku ma obowiązek publikacji w BIP sprawozdania finansowego jednostkowego za 2018r.

1. Bilans jednostki budżetowej - kliknij tutaj

2. Zestawienie zmian w funduszu: - kliknij tutaj

3. Rachunek zysków i strat: - kliknij tutaj

4. Informacja dodatkowa: - kliknij tutaj

 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok:

1. Bilans jednostki budżetowej - kliknij tutaj

2. Zestawienie zmian w funduszu: - kliknij tutaj

3. Rachunek zysków i strat: - kliknij tutaj

 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok:

1. Bilans jednostki budżetowej - kliknij tutaj

2. Zestawienie zmian w funduszu: - kliknij tutaj

3. Rachunek zysków i strat: - kliknij tutaj

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok:

1. Bilans jednostki budżetowej - kliknij tutaj

2. Zestawienie zmian w funduszu: - kliknij tutaj

3. Rachunek zysków i strat: - kliknij tutaj

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok:

1. Bilans jednostki budżetowej - kliknij tutaj

2. Zestawienie zmian w funduszu: - kliknij tutaj

3. Rachunek zysków i strat: - kliknij tutaj

 Sprawozdanie finansowe za 2023 rok:

1. Bilans jednostki budżetowej - kliknij tutaj

2. Zestawienie zmian w funduszu: - kliknij tutaj

3. Rachunek zysków i strat: - kliknij tutaj

4. Informacja dodatkowa: - kliknij tutaj

 

 

 

 

 

 

Przetargi

PRZETARG  -  Ogłoszenie - pobierz

 

Zarządzenie

Zarządzenie Granicznego Lekarza Weterynarii w Dorohusku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego - pobierz

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Dorohusku - pobierz

Dane kontaktowe

Graniczny Lekarz Weterynarii - Ziemowit Bernaciak

Kancelaria przyjmuje interesantów w dni powszednie w godzinach: 8.00-15.00

W sprawie skarg i wniosków Graniczny Lekarz Weterynarii przyjmuje w środy w godzinach: 9.00-13.00

 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku

22-175 Dorohusk
(kliknij aby zobaczyć lokalizację w Google Maps

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 82 5661744
fax: 82 5661744

Podkategorie

2011 Regulamin Organizacyjny Granicznego Insp. Wet. w Dorohusku. Inspekcja Weterynaryjna Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
Powered by Joomla 1.7 Templates