Lista towarów podlegających granicznej kontroli weterynaryjnej

Utworzono: poniedziałek, 18, październik 2021 griw

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/630 z dnia 16 lutego 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i zmieniające decyzję Komisji 2007/275/WE -  pobierz

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/632 z dnia 13 kwietnia 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wykazów zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, produktów złożonych oraz siana i słomy podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2007 i decyzję Komisji 2007/275/WE -  pobierz

Granicznej kontroli weterynaryjnej podlegają także towary przeznaczone do żywienia zwierząt - na paszę, zarówno pochodzenia zwierzęcego, roślinnego oraz mineralnego.

 

2011 Lista towarów podlegających granicznej kontroli weterynaryjnej. Inspekcja Weterynaryjna Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
Powered by Joomla 1.7 Templates